Retencja leczenia

Aparaty ortodontyczne Niepołomice
Retencja leczenia ortodontycznego jest niezbędnym, końcowym etapem leczenia ortodontycznego. Zadaniem retencji jest utrzymanie i utrwalenie efektu leczenia aparatami stałymi.

Retencja zapobiega naturalnemu procesowi przesuwania zębów pod wpływem mięśni policzków, warg i języka. Prawdopodobieństwo niekontrolowanego przemieszczania zębów zwiększa się w przypadku parafunkcji (nieprawidłowe nawyki) oraz dysfunkcji (oddychanie przez usta, wada wymowy, nieprawidłowa pozycja języka pacjenta).

Niezależnie od wybranego przez Pacjenta aparatu do korekty pierwotnej wady zgryzu, postępowanie retencyjne przebiega podobnie. Czas leczenia retencyjnego jest uzależniony od wyjściowej wady, stanu przyzębia, obecności zębów mądrości oraz wieku Pacjenta. W większości przypadków powinna trwać przez całe życie.
Zaniechanie postępowania retencyjnego może doprowadzić do nawrotu wady zgryzu.

Rodzaje aparatów retencyjnych :
Rodzaj oraz sposób użytkowania retencji, dobiera indywidualnie dla każdego pacjenta lekarz ortodonta.

Aparat retencyjny stały
Metalowy drucik, który jest przymocowany do powierzchni wewnętrznej zębów siecznych i kłów, czasami również do podniebiennej powierzchni zębów siecznych szczęki. Aparat mocowany jest przy pomocy materiału kompozytowego i jest niewidoczny podczas uśmiechu Pacjenta. Ze względu na trwałe mocowanie do zębów, higiena (czyszczenie i nitkowanie zębów) może być utrudniona. Mogą być też potrzebne dodatkowe wizyty mające na celu ponowne ustabilizowanie aparatu retencyjnego . Jest to najlepszy i najbardziej rozpowszechniony na świecie sposób stabilizacji zębów po zakończonym leczeniu ortodontycznym.

Aparaty retencyjne ruchome
W naszej praktyce zwyczajem jest dublowanie retencji. Takie postepowanie pozwala uzyskać najlepsze efekty i stabilizację leczenia ortodontycznego. Aparaty wyjmowane (ruchome) mogą być przezroczystą nakładką obejmującą wszystkie zęby lub -częściej- aparatem typu płytka Hawleya. Ta ostatnia jako jedyna gwarantuje pewne osadzenie zębów w okluzji (zwarciu). Czas noszenia retencji określa lekarz. Zazwyczaj aparat ruchomy noszony jest po zakończeniu aktywnej fazy leczenia przez okres 3-4 miesięcy, do 22 godzin na dobę. Później zakładany jest tylko w nocy. Po upływie 2-3 lat od zakończenia leczenia aparat zakłada się na 3 noce w tygodniu.

Zagubienie lub zniszczenie każdego aparatu retencyjnego powinno być niezwłocznie zgłoszone lekarzowi prowadzącemu celem jego ponownego wykonania.