Etapy leczenia

Ortodoncja specjalistyczna - Dr Krzysztof Hes

Etapy leczenia ortodontycznego aparatem stałym:

1. Pierwszy etap konsultacji lekarskiej: 

 • omówienie potrzeb, z którymi zgłasza się Pacjent,
 • podane zostają orientacyjne koszty i czas leczenia.

Jeśli Pacjent decyduje się na leczenie:

 • pobierane są wyciski pod modele diagnostyczne,
 • wykonywane są badania radiologiczne (pantomogram, cefalogram),
 • zostaje zlecony przegląd stanu uzębienia,
 • Pacjent kierowany jest na higienizację jamy ustnej z instruktażem szczotkowania zębów.

 Komplet badań można wykonać w naszej Klinice.

2. Drugi etap konsultacji lekarskiej 

Na podstawie wcześniej wykonanych badań (modele diagnostyczne, zdjęcia rentgenowskie itp.):

 • zostaje przedstawiony pisemny plan i kosztorys leczenia,
 • zakładane są separatory gumowe w odcinkach bocznych (na okres 2-3 tygodni), celem umożliwienia założenia aparatu stałego (po akceptacji planu i kosztorysu leczenia przez Pacjenta).

3. Montaż aparatu:

 • przygotowanie uzębienia do przyklejenia zamków i pierścieni ortodontycznych,
 • założenie aparatu na zęby górne i dolne, jednak najczęściej w pierwszej kolejności zakłada się aparat na górny łuk zębowy,
 • Pacjent wybiera ligatury (kolorowe lub mniej widoczne).

Wizyta trwa ok. 60 minut. Pacjent otrzymuje pełen instruktaż postępowania.

4. Wizyty kontrolne:

Odbywają się średnio co 4 tygodnie.
Podczas  wizyt:

 • oceniana jest dynamika przesunięć zębów,
 • aktywowane są łuki ortodontyczne,
 • wymienione zostają ligatury,
 • kontrolowana jest higieny jamy ustnej.

Czas trwania wizyty ok. 30 min.

Wizyty higienizacyjne jamy ustnej odbywają się regularnie, co 6 miesięcy, celem utrzymania prawidłowego, zdrowego stanu uzębienia.

5. Zakończenie aktywnego leczenia ma miejsce po około 2 latach.

Po zakończonym aktywnym leczeniu ortodontycznym: 

 • przygotowywane są aparaty retencyjne, celem utrzymania efektów leczenia,
 • wykonywany jest zabieg wybielania zębów (zabieg ten jest propozycją do rozważenia przez Pacjenta).
CLOSE
CLOSE